tirsdag den 15. april 2008

Gæstebog, feed-back & dine kommentarer til bogen

- Her er du velkommen til at skrive dit navn i gæstebogen, når du har været forbi.

- og, skulle du også have lyst til at bidrage med en anmeldelse af bogen, feed-back og gode ideer - tja... - så modtager vi gerne dine ideer og inspiration, på mange måder

2 kommentarer:

Christian Tvede sagde ...

Tak for interessant læsning. Godt initiativ Dann.

Jeg undrer mig over kapitel 6, "giv livet en fridag". Det er en forudsætning at man skal have stress? Er det muligt at bruge rådene uden at have stress?

Og i kapitel 2 "Tilgivelse". En forudsætning for at der er noget at tilgive er jo at man har "dømt" eller "fordømt" noget. Hvis man lader være med det, så er der jo ikke noget at dømme. Jeg kunne godt tænke mig at skrive et kapitel i næste udgivelse, der lidt provokerende kunne hedde noget i retningen af "Vær nysgerrig og undgå at skulle tilgive"

Et Udbytterigt Liv sagde ...

hej Christian

- tak for din positive tilbagemelding :-)

- og ja, jeg er ganske overbevist om at Bjarne Pilegaards råd i ´Giv Livet en Fridag´, kap. 6, også virker, selvom du ikke har stress ...

- imidlertid, så er samtlige af forfatterne blevet bedt om at beskrive hvornår de oplever at netop deres råd vil være af størst værdi, eller hvornår de anser rådet for at være mest anvendeligt.
Og, jeg tænker at Bjarnes råd ihvertifal´ vil være af stor værdi, netop på et tidspunkt hvor man er alvorligt stresset.

Og, mht. rådet omkring ´Tilgivelse´ - så kan jeg godt følge din tanke, at man jo slet ikke behøver komme i en situation hvor man behøver at tilgive nogen, eller nogetsomhelst.

Men, samtidig, at jeg måske oplever denne tilstand som meget ideel, og lidt filosofisk.
Eller, sagt på en anden måde : at det er et fåtal af mennesker der ikke kommer i situationer hvor de bilver påvirket af menneskelige følelser som vrede, had og skuffelse.

Ihvertifald så oplever jeg selv at disse følelser dukker op med mellemrum, ønsket eller uønsket ... Også selvom jeg igennem mange år har arbejdet med at være en åben, rummelig og nysgerrig person :-)